Více o nás:  
    Jsme akciová společnost založená na principu kolektivního investování do nemovitostí.
  Naše společnost působí na trhu již od roku 1993.
  Naši akcionáři, kterých je cca 400, jsou z řad občanů, podnikatelů i právnických osob.
  Základní kapitál společnosti je ve výši 2,2 mil. Kč a je tvořen dvěma činžovními domy na území Prahy 3 s cca 77 bytovými a 6 nebytovými jednotkami.
  Protože jde o rentidní nemovitosti (tj. nemovitosti přinášející pravidelný výnos z pronájmu), smyslem společnosti a tedy i jednotlivých akcionářů je:
   
  1. mít dlouhodobě a bezpečně uložené finanční prostředky - investice do nemovitostí je spojena s minimální mírou rizika v porovnání s ostatními způsoby investování,
  2. úročit formou dividend investované peníze do akcií,
  3. v případě skokové změny hodnoty nemovitostí, resp. při zrušení regulovaného nájemného, výrazně profitovat na těchto změnách.
 
    Nominální hodnota jedné akcie, vydané v listinné podobě, převoditelné, ne však veřejně obchodovatelné, je 500,-Kč.  
    Strategií současného managementu společnosti je:  
   
  1. volné finanční prostředky v současné době v maximální míře použít na opravy vlastněných nemovitostí a v budoucnu jimi nezatěžovat hospodaření společnosti,
  2. stabilizovat portfolio akcionářů na okruh těch, kteří uvažují s investicí do nemovitostí jako dlouhodobou a výhodnou,
  3. vyjít vstříc drobným akcionářům, kteří z různých důvodů potřebují své vlastněné akcie zpeněžit a zprostředkovat jim jejich odprodej.
 
    Na obdobném principu existují ve světě obdobné nemovitostní fondy, které patří k těm nejbohatším a nejstabilnějším.